Trulicity, 1,5 mg/0,5 ml, roztwór do wstrzyknięć, 2 wstrzyknięcia


10 699 руб.